Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne, wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego
 
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie wykonania opracowania geodezyjno-kartograficznego przez jednostkę wykonującą prace geodezyjno-kartograficzne ( przykładowy druk w załączeniu). W przypadku, gdy zgłaszana jest praca geodezyjna po raz pierwszy należy dołączyć kopię zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Opłaty:
Materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne do wykonania prac geodezyjnych wydawane są po uiszczeniu opłaty przez Wykonawcę lub po przedstawieniu wniesienia dowodu opłaty przelewem na konto:
BGŻ  S.A.  Oddział  Operacyjny Pyrzyce
Nr  r-ku:  05 2030 0045 1110 0000 0195 1170
Na  podstawie:
-  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz .1287 z  późn.  zm.)
- rozporządzenia MAiC z dnia 9 lipca 2014r. , w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.06.225.1635 ze zm.)
 
 
Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
ul. Głowackiego 22,74-200 Pyrzyce
tel. (91) 570-06-86 - pokój nr 4


Termin załatwienia sprawy:
Organ w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac  i udostępnia ich kopię. 
Organ, który otrzymał zgłoszenie może z wykonawcą uzgodnić inny harmonogram udostępniania materiałów zasobu.
 

Podstawa prawna:

{BIP}