BIP Podgik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Email Drukuj PDF
Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne, wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego
 
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie wykonania opracowania geodezyjno-kartograficznego przez jednostkę wykonującą prace geodezyjno-kartograficzne ( przykładowy druk w załączeniu). W przypadku, gdy zgłaszana jest praca geodezyjna po raz pierwszy należy dołączyć kopię zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Opłaty:
Materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne do wykonania prac geodezyjnych wydawane są po uiszczeniu opłaty przez Wykonawcę lub po przedstawieniu wniesienia dowodu opłaty przelewem na konto:
BGŻ  S.A.  Oddział  Operacyjny Pyrzyce
Nr  r-ku:  05 2030 0045 1110 0000 0195 1170
Na  podstawie:
-  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz .1287 z  późn.  zm.)
- rozporządzenia MAiC z dnia 9 lipca 2014r. , w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.06.225.1635 ze zm.)
 
 
Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
ul. Głowackiego 22,74-200 Pyrzyce
tel. (91) 570-06-86 - pokój nr 4


Termin załatwienia sprawy:
Organ w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac  i udostępnia ich kopię. 
Organ, który otrzymał zgłoszenie może z wykonawcą uzgodnić inny harmonogram udostępniania materiałów zasobu.
 

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.z 2010r. Nr 193 poz.1287 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.0.1183)
  • rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. (Dz.U.01.78.837)
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych , zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2014.0.924)
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych , sądowych  lub czynności cywilnoprawnych. (Dz.U.2014.0.914)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.06.225.1635 ze zm.).

Stopka - w?a?ciwo?ci informacji
Autor:
Wprowadzi?:Marcin Powroźnik
Data wprowadzenia:2011-05-05 02:29:02
Data ostatnije modyfikacji:2014-08-27 23:45:34
Liczba wy?wietle?:5939
Rejestr wcze?niejszych zmian w artykule
RedaktorData modyfikacji
Marcin Powroźnik2011-06-15 16:40:19Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-02-24 22:06:28Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-08-27 23:45:34Poka? t? wersj?

Załączniki:
Pobierz plik (ZG zgłoszenie pracy geodezyjnej.pdf)ZG zgłoszenie pracy geodezyjnej.pdf[ZG zgłoszenie pracy geodezyjnej]295 Kb
Pobierz plik (ZK zgłoszenie pracy kartograficznej.pdf)ZK zgłoszenie pracy kartograficznej.pdf[ZK zgłoszenie pracy kartograficznej]290 Kb
Pobierz plik (wniosek- zawiadomienie o wykonaniu prac.pdf)wniosek- zawiadomienie o wykonaniu prac.pdf[Wniosek - zawiadomienie o wykonaniu prac kartograficznych]76 Kb
Pobierz plik (protokoł weryfikacji.pdf)protokoł weryfikacji.pdf[Protokół weryfikacji]265 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 1 do zgłoszenie pracy geodezyjnej -RODZAJ.pdf)Zał. nr 1 do zgłoszenie pracy geodezyjnej -RODZAJ.pdf[ ]57 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 2 do zgłoszenia pracy geodezyjnej CEL.pdf)Zał. nr 2 do zgłoszenia pracy geodezyjnej CEL.pdf[ ]68 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 3 do zgłoszenie pracy geodezyjnej LISTA MATERIAŁÓW.pdf)Zał. nr 3 do zgłoszenie pracy geodezyjnej LISTA MATERIAŁÓW.pdf[ ]102 Kb
Poprawiony: czwartek, 28 sierpnia 2014 00:45