BIP Podgik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kontrola opracowania

Email Drukuj PDF

Kontrola opracowań i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzonej dokumentacji technicznej.

Wymagane dokumenty:
Wniosek wykonawcy - zawiadomienie o wykonaniu prac (wniosek w załączeniu)

Opłaty:
Na podstawie :
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.06.225.1635 ze zm.)
Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
ul. Głowackiego 22,74-200 Pyrzyce
tel. (91) 570-06-86
Termin załatwienia sprawy:
Organ do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa


Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.05.240.2027 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489),
  • rozporządzeniem  Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2011.263.1572)

Stopka - w?a?ciwo?ci informacji
Autor:
Wprowadzi?:Marcin Powroźnik
Data wprowadzenia:2011-05-05 02:37:48
Data ostatnije modyfikacji:2016-11-07 12:45:18
Liczba wy?wietle?:3182
Rejestr wcze?niejszych zmian w artykule
RedaktorData modyfikacji
Marcin Powroźnik2011-06-17 17:48:03Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-02-24 21:36:18Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-02-24 22:23:13Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-08-28 00:48:49Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2016-11-07 12:45:18Poka? t? wersj?

Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2016 13:45