BIP Podgik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualizacja ewidencji gruntu i budynków

Email Drukuj PDF
Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków
 
 
Wymagane dokumenty:
Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek o zmianę danych w operacie ewidencji gruntów i budynków (wniosek w załączeniu), lub przedłożyć jeden z podanych dokumentów:
 - akt notarialny,
- decyzje administracyjne
- zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych
- postanowienia z Sądu
- wykazy zmian gruntowych
- umowy dzierżawne (przy rejestrowaniu umów dzierżaw dokument jest wymagany)
 
Opłaty:
W tej sprawie opłat nie pobiera się
 
Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
ul. Głowackiego 22,74-200 Pyrzyce
tel. (91) 570-06-86


Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
 

Tryb odwoławczy:
Brak trybu odwoławczego.


Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.z 2006r. Nr 225 poz.1635),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071),
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489)
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.),

 

Stopka - w?a?ciwo?ci informacji
Autor:
Wprowadzi?:Marcin Powroźnik
Data wprowadzenia:2011-06-15 16:35:43
Data ostatnije modyfikacji:2014-02-24 21:05:13
Liczba wy?wietle?:4277
Rejestr wcze?niejszych zmian w artykule
RedaktorData modyfikacji
Marcin Powroźnik2014-02-24 21:05:13Poka? t? wersj?

Poprawiony: poniedziałek, 24 lutego 2014 22:05