BIP Podgik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

RODO

Email Drukuj PDF

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

1.Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kontakt z Dyrektorem:

- drogą papierową na adres: ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce oraz

- mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD)

Inspektor przyjmuje zgłoszenia

- pod numerem telefonu: (+48) 888-355-829 w godzinach od 8.00 do 17.00 w dni robocze

- pod adresem e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Państwa danych następuje wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora wynikających z przepisów prawa w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2101 ze zm.)

 

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

 

5. Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosowych umów podpisanych z Administratorem Danych Osobowych

b) Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj. : organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej oraz inne podmioty w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorca będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

 

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisu Ogólnego Rozporządzenia.