BIP Podgik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprzedaż map

Email Drukuj PDF
Sprzedaż map ewidencji gruntów i budynków oraz map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji a dnia 9 lipca 2014r. , w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu  Obliczania Opłaty (Dz.U.2014.0.917).

Opłaty:
Udostępnianie materiałów odbywa się po uiszczeniu opłaty lub po przedstawieniu przez wnioskodawcę  wniesienia opłaty przelewem lub przekazem na konto:
BGŻ  S.A.  Oddział  Operacyjny Pyrzyce
NR  r-ku:  05 2030 0045 1110 0000 0195 1170  (można skopiować ze strony !)
Na  podstawie:
- ustawy z dnia 17 maja 1989r.  -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr  193 poz.1287 z późn.zm)
-  rozporządzenia  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z  2013r. poz.1183)
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.06.225.1635 ze zm.)
 
 
Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
ul. Głowackiego 22,74-200 Pyrzyce
tel. (91) 570-06-86
pokój Nr 4


Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadkach szczególnych termin wcześniej uzgodniony.

Tryb odwoławczy:
Brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:
 
Stopka - w?a?ciwo?ci informacji
Autor:
Wprowadzi?:Marcin Powroźnik
Data wprowadzenia:2011-05-05 02:27:45
Data ostatnije modyfikacji:2014-08-27 22:40:07
Liczba wy?wietle?:3553
Rejestr wcze?niejszych zmian w artykule
RedaktorData modyfikacji
Marcin Powroźnik2011-06-15 16:12:27Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2011-06-15 16:16:04Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-02-24 21:38:15Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-02-24 21:40:49Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-08-27 22:40:07Poka? t? wersj?

 

Poprawiony: środa, 27 sierpnia 2014 23:40