BIP Podgik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Komunikaty

Informacja o wynikach naboru

Email Drukuj PDF

.

Załączniki:
Pobierz plik (SKM_C22718031909020.pdf)Informacja o wynikach naboru[ ]33 Kb
 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent

Email Drukuj PDF

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Pyrzycach

Zarządzenie Nr 2/PODGiK/2018

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach

Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz.902 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz.1786) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do spraw przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze powołuję Komisję rekrutacyjną w składzie:

1. Kamil Łukasiewicz - Przewodniczący Komisji,

2. Agata Wąs – Członek Komisji

3. Martyna Błaszczyk – Członek Komisji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez:

1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach przy ulicy Głowackiego 22 .

2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach przy ulicy Lipiańskiej 4.

3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach.

4. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

Załączniki:
Pobierz plik (Zał.do ZARZ.NR2..docx)Zał.do ZARZ.NR2..docx[ ]21 Kb
Pobierz plik (zarządzenie.docx)zarządzenie.docx[ ]14 Kb
 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy geodeta

Email Drukuj PDF

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy geodeta

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Pyrzycach

 

Zarządzenie Nr 1/PODGiK/2018

 

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  młodszy geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach

Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz.902 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz.1786) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze  młodszy geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do spraw przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze powołuję Komisję rekrutacyjną w składzie:

1. Małgorzata Kunce  - Przewodnicząca Komisji,

2. Agata Wąs – Członek Komisji

3. Adam Obrzeżgiewicz – Członek Komisji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez:

1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach przy ulicy Głowackiego 22 .

2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach przy ulicy Lipiańskiej 4.

3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach.

4. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zał.do ZARZ.NR2.docx)Zał.do ZARZ.NR2.docx[ ]20 Kb
Pobierz plik (zarządzenie.docx)zarządzenie.docx[ ]14 Kb
 

Informacja o wynikach naboru

Email Drukuj PDF

.

Załączniki:
Pobierz plik (wyniki naboru PODGiK.pdf)wyniki naboru PODGiK.pdf[ ]309 Kb
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko ds. geodezji

W PODGIK W PYRZYCACH

 

Zarządzenie do pobrania

 

Układ 2000

Email Drukuj PDF

W związku z koniecznością przejścia na jednolity państwowy system odniesień przestrzennych na terenie całego kraju, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2000 r.), informujemy, że na terenie powiatu pyrzyckiego stosujemy układ współrzędnych płaskich, oznaczony symbolem „2000” do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Prosimy o przekazywanie operatów technicznych z danymi obowiązującymi w tym układzie.
Dla potrzeb kartowania wyników pomiaru na mapach analogowych, zasadniczych prowadzonych w układzie 1965 należy wykonać transformację punktów za pomocą oprogramowania firmy AlgoRes-soft Trans65_2000PKT, do pobrania na naszej stronie – zakładka pliki do pobrania -> dla geodetów lub znajduący się poniżej. Wydruki z transformacji prosimy załączać do operatu.

Poprawiony: sobota, 18 czerwca 2011 11:26