NK

piątek, 17 czerwca 2011 18:50 Marcin Powroźnik
Drukuj

Uzgadnianie dokumentacji projektowej na Naradzie Koordynacyjnej

 
Wymagane dokumenty:
 1. wypełniony wniosek strony (wniosek w załączeniu),
 2. projekt techniczny sieci uzbrojenia terenu (minimum 2 egz. Projektu),
  - projekt  usytuowania projektowanej sieci sporządzony na aktualnej mapie do celów  projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  - projekt w wersji elektronicznej w postaci pliku dxf i pdf
 3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wraz z załącznikiem graficznym,
 4. warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
 5. opis techniczny projektu,
 6. upoważnienie od inwestora dla przedstawiciela działającego w jego imieniu,
 7. do dokumentacji projektowej proszę dołączać na nośniku współrzędne projektowanych sieci (plik txt w układzie 2000 L=15).
 8. UWAGA: Zgodnie z przepisami art. 40d pkt. 3  Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z późn. zm.), opłatę związaną z uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu pobiera się przed wykonaniem wyżej wymienionej czynności.
 
Opłata skarbowa:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.06.225.1635)
Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
ul. Głowackiego 22,74-200 Pyrzyce
tel. (91) 570-06-86
pokój nr 3

Podstawa prawna:

Stopka - w?a?ciwo?ci informacji
Autor:
Wprowadzi?:Marcin Powroźnik
Data wprowadzenia:2011-06-17 17:50:42
Data ostatnije modyfikacji:2014-10-22 20:53:39
Liczba wy?wietle?:6401
Rejestr wcze?niejszych zmian w artykule
RedaktorData modyfikacji
Marcin Powroźnik2011-10-13 11:01:43Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2012-04-27 09:16:20Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-02-24 21:58:37Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-02-24 22:04:59Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-08-28 00:41:40Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-10-06 20:44:45Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-10-22 20:53:39Poka? t? wersj?

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie NR 19-GGN-2014.pdf)Zarządzenie NR 19-GGN-2014.pdf[ ]578 Kb
Pobierz plik (WNIOSEK na Naradę Koordynacyjną.docx)WNIOSEK na Naradę Koordynacyjną.docx[ ]15 Kb
Poprawiony: środa, 22 października 2014 21:53